Křimické léto v Roští – máte se na co těšit, během léta vystoupí široká škála interpretů různých žánrů a samozřejme jsme také mysleli na ty nejmenší s programem pro děti. Samozřejmě zárukou dobré nálady je spokojené břicho a tak se můžete těšit na různá kulinářská překvapení a osvěžující tekutiny s dominantou piva, které vám u nás chutná.

Vstupenky můžete zakoupit zde: https://www.smsticket.cz/skupiny/371-krimicke-leto-v-rosti

Zítra na státní svátek 6. 7. 2020 budeme mít otevřeno již od 11:00

 

Zastavte se na něco dobrého!

Prodej živých ryb květen – září

Čtvrtek – pátek 15:00 – 18:00.

Úzené ryby pátek 15:00 – 20:00.

Půjčovna prutů a chytání ryb sobota – neděle 13:00 – 19:00.

Mimo provozní dobu možnost domluvy na telefonním čísle: 723 237 807

Akce

Historie

MO ČRS Křimice

Psal se rok 1958, tj. 37 let po vzniku rybářské organizace v Křimicích, když poprvé od vzniku byl vznesen a zaznamenán do zápisu požadavek na vybudování vlastního zázemí pro rybářské potřeby a společenskou místnost.

Rok poté v roce 1959 dochází k jednání na MNV Křimice a dochází k dohodě, že i když přidělený nevhodný pozemek budou jej rybáři nadále využívat a vybudují na tomto místě své vlastní zařízení.

Došlo k zbourání prkenné ohrady na místě bývalé bednárny a v tomto vyklizeném prostoru došlo k vybudování základu pro později zakoupenou „Finskou“ chatu a tím začíná vlastní rybářský a společenský život na místě pro naši činnost přiděleném. Jsou zachovány fotografie kdy mezi sklepy bednárny a chatou.

MO ČRS Křimice založena 1921

Psal se rok 1958, tj. 37 let po vzniku rybářské organizace v Křimicích, když poprvé od vzniku byl vznesen a zaznamenán do zápisu požadavek na vybudování vlastního zázemí pro rybářské potřeby.

Rok poté v roce 1959 dochází k jednání na MNV Křimice a dochází k dohodě, že i když přidělený nevhodný pozemek budou jej rybáři nadále využívat a vybudují na tomto místě své vlastní zařízení.

Došlo k zbourání prkenné ohrady na místě bývalé bednárny a v tomto vyklizeném prostoru došlo k vybudování základu pro později zakoupenou „Finskou“ chatu a tím začíná vlastní rybářský život na ne koupeném nebo pronajatém místě, ale na místě pro naši činnost přiděleném. Jsou zachovány fotografie kdy mezi sklepy bednárny a chatou.

Zajímavá pro dějiny je doba kolem roku 1967 kdy především díky iniciativě pana Václava Sklenáře je od MNV Křimice získalo povolení k provozování kiosku. Po roční činnosti je toto však zakázán o a nastává úmorné jednání o možnosti obnovení. Jako řešení se ukázalo předání kiosku k užívání Jednotě v Plasích. Došlo i k výměně funkcionářů a to roku 1969 kdy předsedou se stal pan Šteiner, jednatelem pan Sklenář a hospodářem pan Niedermaier. Tento výbor doplněný o mladé členy výboru pana Čmelínského, Kočandrleho, Bláhu a další došel k závěru jednat opět s MNV Křimice a chatu přebudovat. Jednání bylo složité, ale povedlo se a začalo se předělávat. Z této přestavby je dochována řada snímků a v roce 1972 je stavba dokončena. Přistavěná místnost sloužila či vlastně ještě slouží pro celé řadě společenských a zájmových organizací.

V roce 1975 – 76 je vedeno další jednání o výstavbě společenské místnosti a sociálního zařízení. Vše bylo opět velmi složité, ale povolení bylo získáno a v roce 1978 – 79 bylo vše dobudováno.

Až do roku 1990 již prakticky nedošlo k žádné změně a tím vlastně historii vzniku restaurace v Křimicích „Křoví“ – „v Roští“ končí.

V roce 2016 oslavujeme 95 let činnosti rybářů v Křimicích

Udělalo se tu za ty roky hodně práce, ale koukněme se na současnost.

Činnost MO ČRS v Křimicích má již jak jsme uvedly dlouhou tradici. Její členové se starají o své rybníky, odkud zarybňují řeku pro ostatní rybáře, s tím souvisí ji prodej povolenek, které se pravidelně prodávají v zázemí naší klubovny restaurace u Mže. Organizace pořádá i další kulturní akce. Až do roku 2000 to byly dva rybářské dny. Od tohoto roku se pravidelně pořádá „Křimická neckyáda“, kterou vymyslely, daly dohromady a z organizovaly pan Pavel Štainer a František Remeš. Letos se pojede již 16. ročník. Rybářská den je v měsíci červenci a neckyáda v měsíci srpnu. Tyto naše největší akce pořádáme za pomoci mnoha sponzorů ( Cortusa Group, Lenovo, FOXINTERIER, Maurice Ward Group, Obchod Jamrich, střechy František Juhasz, soukromý zemědělec Martin Otásek, Václav Suda kovový šrot, truhlářství Vild, Restaurace U Mže, ZIOSPROFI, Pila Kozolupy, MO Plzeň 5 7 9, Keramika Soukup a mnoho dalších dobrovolníků a štamgastů restaurace U Mže. Dále zabezpečujeme další akce jako obnovená křimická pouťová zábava. Rybáři a štamgasti restaurace se už 2x podílela na výstavbě dřevěného podia v zámeckém parku a na výstavbě promítací kabinky.

V roce 2008 se rybáři postarali o to, aby jejich restaurace k něčemu vypadala. Zajistili z vlastních prostředků výměnu všech stolů a židlí a i celého zázemí kuchyňky. Zároveň obměňují postupně z našich prostředků staré venkovní stoly a lavice za moderní a více účelové.

Od roku 2010 místní rybáři a štamgasti obnovili tradici stavění májky zde u restaurace U Mže a na vánoce začali prodávat vánoční kapry ať z vlastní produkce nebo z vyhlášeného rybářství.

V roce 2010 se opravil krb, udírna a byla vystavěla nová pergola na, kterou sehnal peníze tehdejší starosta úřadu. Veškerou práci zdarma odpracovali členové rybářského svazu MO Křimice a i štamgasti z restaurace U Mže ve svém volnu a zdarma.

V roce 2012 byl částečně vyčištěn rybník ve Vochově, který využíváme hlavně jako chovný. Další dva rybníky máme v Malesicích, na kterých pořádáme i soutěže v chytání ryb (tzv rybářský maraton 4 závodů).

V roce 2014 se podařilo naší organizaci sehnat půjčku, kterou se nám letos podařilo doplatit a byl kompletně vybagrován a vyčištěn rybník Draví 1 v Malesicích.

V roce 2015 jsme z vlastních prostředků zrekonstruovali záchody restaurace a byl upraven náhon a jeho okolí a opět z vlastních prostředků jsme vybudovali klece ze, kterých jsme v květnu začali prodávat živé kapry a pstruhy. Od června jsme i pravidelně v pátek a někdy i ve čtvrtek a sobotu udili ryby, o které byl mezi návštěvníky restaurace velký zájem a tak byla přistavěna ještě jedna udírna. V tomto chceme pokračovat i v letošním roce. Abychom mohly ryby prodávat a udit museli rybáři a štamgasti upravit jednu místnost ve sklepě restaurace, které slouží k prodeji ryb. Místnost byla nově obložena a vybavena, aby vyhovovala všem hygienickým, veterinárním a potravinářský normám. Vše bylo v režii rybářského výboru, který zde vše odpracoval zdarma a ve svém volnu.

V loňském roce jsme se podílely i na tradičním Křimickém slámování, které se uskutečnilo u restauraci U Mže.

Na podzim roku 2015 jsme začali i upravovat okolí restaurace a golfu kde jsme vysekaly náletové křoviska, upravili břehy řeky, ostrůvku a náhonu. V tomto pokračujeme i letos, kde jsme zřídili krátkou stezku za restaurací odkud je krásný výhled na okolí řeky Mže. Zde chceme ještě vysázet okrasné dřeviny a živí plot.

Koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 jsme opravili rybářskou klubovnu, kde byl vystaven komín ke krbovým kamnům, na které přispěl úřad MO 5 Křimice. Praci jsme jako výbor odpracovali zdarma ve svém volnu.

Letos se nám i s malým přispěním MO Křimice podařilo vyčistit náhon u Restaurace U Mže, na kterém se pracovně podílely i rybáři a to ve svém volnu. V letošním roce z toho chceme udělat z náhonu u restaurace U Mže „Českou řeku“. Bude zde možno si půjčit za malý poplatek rybářské náčiní, návnadu a zachytat si. Rybu si chytneš a pustíš.

V minulém období se nám nedařila práce s mladými rybáři kroužek sice pracoval, ale nebylo to ono. Na Křimické neckyádě v roce 2014 se učitelka z mateřské školy v Křimicích paní Soukupová, nabídla, že by vedla tento kroužek a udělala s rybáři malou prezentaci o činnosti kroužku, co budou dělat a děti si mohli i zachytat zde v náhonu. Zájem byl hned od prvního setkání. Je pravda, že je zde více menších dětí, ale to nevadí. Převážnou část nákladů na provoz tohoto kroužku se hradí z darů sponzorů a vlastních zdrojů. Zde bych chtěl poděkovat rybáři panu Karlovi Vojtovy, který pravidelně nemalou peněžní částkou sponzoruje naše malé rybáře. Museli jsme nakoupit rybářské náčiní. V roce 2015 se nabídl pan Volena, že by coby rybář pomohl. V současné době má kroužek 24 dětí, které se scházejí pravidelně každé pondělí v rybářské klubovně, kde se učí teorii nebo u vody kde chytají ryby. Mladí členové se zúčastňují pravidelných výlovů rybníků naší organizace, kde nabírají zkušenosti. Jejich činnost je nejen chytání ryb. Organizujeme pro ně výlety, na které jim zapůjčuje minibus MO5 Křimice se kterým jezdí člen rybářského výboru pan Novotný, ale i stanování zde u restaurace a opékání buřtů. Pro všechny naše mladé rybáře, ale i nerybáře pořádáme pravidelně dětský rybářský den zde na sádkách.

V roce 2017 chceme obnovit tradici a uspořádat netradiční rybářský ples.

Letos jsme zde u restaurace U Mže postavili „Rybářský kmen sponzorů“, na který kdo přispěje finanční částkou bude mu na kmen umístěna destička se jménem coby sponzora a dostane certifikát. Peníze budou použity na vylepšení a úpravu okolí pro návštěvníky restaurace U Mže.

Termíny akcí ČRS z.s. MO Křimice na rok 2016

  • od 6.května prodej živých ryb každý čtvrtek a pátek
  • od 6.kvěrtna uzení ryb (jen v pátek) prodej od 16:00 hod
  • 28.5. dětský rybářský den
  • 16.7. Rybářský den
  • 20.8. 16. ročník křimické neckyády
  • 17.9. Pouťová zábava
  • Říjen 2016 výlovy našich rybníků ve Vochově a Malesicích
  • Od 20.12. prodej Vánočních kaprů

Kalendář akcí

Nyní nejsou žádné nadcházející události k zobrazení.

Kontakt


Zámecká ul. 503/5 32200
Křimice, Plzeňský Kraj, Czech Republic

Telefon: 731 207 001
Otevírací doba:

Po-Čt – 14:00 – 22:00
Pá – 14:00 – 23:00

So – 11:00 – 23:00
Ne – 11:00 – 23:00